Ogłoszenie wyników  otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2021r.

Załączniki:
Pobierz plik (SUG Brzyska21030415040.pdf)wyniki[ ]

Ogłoszenie otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2021r.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C454e21020212160.pdf)SKMBT_C454e21020212160.pdf[ ]

Konsultacje w sprawie

Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załączniki:
Pobierz plik (Konsultacje.pdf)Konsultacje.pdf[ ]

Otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2020r.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 8.2020 sport.pdf)Zarządzenie 8.2020 sport.pdf[ ]

Oferta realizacji zadania publicznego.

Załączniki:
Pobierz plik (SUG Brzyska19122715220.pdf)SUG Brzyska19122715220.pdf[ ]