Rudki - (ukr. Рудки) to urokliwe miasteczko w zachodniej Ukrainie (70km od Polskiej granicy) nad potokiem Wiszenka. Administracyjnie leży w obwodzie Lwowskim, rejonie Samborskim. Zajmuje obszar ponad 401 ha.  Przez Rudki przebiega droga łącząca Lwow z Samborem, Użgorodem i Czopem.  Miejscowość oddalona  o 50km od Lwowa, od Sambora - 25 km. Rudki zamieszkuje 5250 mieszkańców. Jest samoistnym centrum administracyjno – kulturowym regionu.
Rudki to dobrze zurbanizowane miasteczko, wyposażone w podstawowe obiekty użyteczności społecznej. W rynku znajduje się ratusz, Narodowy Dom Kultury, biblioteka, kościół polski i liczne sklepy.
Nazwa miasta pochodzi od bagnistej żelaznej rudy, która zabarwiała wodę w odciskach kopyt bydła, pasącego się w dolinie rzeki Wiszeńka (Wisienka). Woda tam nabiera rudawego zabarwienia.
Miasto założone zostało pod koniec XIV wieku. Od roku 1872 przez miasto prowadzi ważna linia kolejowa łącząca Lwów z Budapesztem tzw. pierwsza Węgiersko-Galicyjska Kolej Żelazna. W 1880 roku w miasteczku było 2582 mieszkańców, a własność większościową posiadał hr. Jan Aleksander Fredro. Tu po wyprawie napoleońskiej powrócił komediopisarz (A. Fredro), który napisał: Napoleon na Elbę, a ja prosto do Rudek. Do roku 1918 Rudki były miastem powiatowym oraz siedzibą starostwa w austriackiej prowincji Galicja. Do roku 1939 pozostały w posiadaniu rodu Fredrów. W roku 1993 w kościele parafialnym w Rudkach złożono ponownie prochy rodziny Fredrów. W roku 1837 w Rudkach urodził się polski pisarz Walery Łoziński. Do 17 września 1939r. miasto znajdowało się w II Rzeczypospolitej będąc siedzibą władz i sądu powiatowego.
Po II wojnie światowej obszar ten przeszedł pod kontrolę sowiecką. Wraz z ustanowieniem władzy radzieckiej Rudki weszły w skład ZSRR. Gdy w 1991r Ukraina stała się suwerennym krajem, znalazła się w strukturach nowego państwa i taki stan rzeczy istnieje do dziś. Obecnie Rudki to dobrze zagospodarowane i nowoczesne miasto. Znajduje się tu: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła muzyczna, publiczna lecznica, cerkiew, synagoga, katolicki kościół, banki, restauracje i liczne sklepy. Na skraju miasta podziwiać można wspaniały kompleks pałacowo- dworski, należący kiedyś do rodziny Fredrów
W styczniu 2010r Gmina Brzyska i Miejska Rada Miasta Rudki nawiązały współprace, która zaowocowała licznymi kontaktami. Na wstępie złożono dwa międzynarodowe projekty, których efektem była wymiana młodzieży. Dalsza współpraca miała charakter twórczy, gdyż już w marcu wspólnie aplikowaliśmy o środki w ramach Transgranicznego projektu PL-UA-BY (Sala gimnastyczna w Lipnicy Dolnej- Narodowy Dom Kultury w Rudkach). W związku z otwierającymi się możliwościami finansowymi, w niedalekiej przyszłości planujemy dalsze składanie wspólnych wniosków a także kontynuacje wymiany młodzieży. MER-em miasta Rudki jest Taras Kuryło.