Urząd Gminy w Brzyskach
  • 38-212 Brzyska 1
Telefon: +48 13 4460105
Faks: +48 13 4460107

Godziny urzędowania:
poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00
wtorek - piątek w godz. 7:00 - 15:00

Nr konta: 12 8626 0002 2001 0000 1531 0001
Nr konta wadium: 28 8626 0002 2001 0000 1531 0004


 

Numery telefonów w Urzędzie Gminy Brzyska

 

134460105

Sekretariat

134460115

Wójt

134262950

Sekretarz 

134262946

Skarbnik Gminy

134460119

Referat Finansowy - podatek od nieruchomości,  rolny i leśny

134262943

Referat Finansowy - podatek od środków transportowych

134460120

Referat Finansowy

134262948

Referat Ogólno – Administracyjny

134262944

Referat Ogólno – Administracyjny – Oświata i Promocja Gminy

134460108

Urząd Stanu Cywilnego

134262945

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

134262942

Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

134262953

Fundusze zewnętrzne

134262952

Instruktor ds. kultury

134262951

Biblioteka

134460107

FAX