flaga i godo

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu - umowa dotacji Nr PUW/ŚR/0356/6/2/2020

Nazwa programu lub fundusz.

Usuwanie skutków klęsk zywiolowych powstałych w wyniku powodzi mających miejsce w czerwcu 2020r.

Nazwa projektu.

Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 69, 48 "Guminy" w m. Wróblowa i miejscowości L:ipnica Dolna w km 0+921-1+655

Wartość dofinansowania.

230 917,00zł

Całkowity koszt inwestycji.

342 919,45zł

Krótki opis projektu.

Celem projektu jest usunięcie skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku powodzi opadowych.

Realizowano  zadanie pn. Remont drogi gminnejdz. nr ewid. 69,48 "Guminy" w m. Wróblowa i w m. Lipnica Dolnaw km 0+921-1+654

Z realizacji tego zadania skorzystają mieszkańcy dwóch miejscowości  w ramach projektu wyremontowano i położono nową nawierzchnię bitumiczną na długości 734mb.