Projekt obejmuje zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego pozwalającego na szybsze i skuteczniejsze udzielenie pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
Nowoczesny samochód, trafi do jednostki OSP BŁAŻKOWA.

 

Wartość całkowita: 190 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 185 250,00 zł
Termin realizacji: 1.09.2019-31.12.2019

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.