Projekt obejmuje zakup nowoczesnego sprzętu oraz wyposażenia ratownictwa pozwalające na szybsze i skuteczniejsze udzielenie pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
Wykaz planowanego do zakupu sprzętu i wyposażenia, który trafi do OSP BŁAŻKOWA:
1) Hełm strażacki – 6 sztuk;
2) Pas strażacki – 2 sztuki
3) Kominiarka strażacka - 2 sztuki;
4) Zestaw asekuracyjny – 1 komplet;
5) Lina asekuracyjna – 30 mb;
6) Mostek przejazdowy gumowy – 2 sztuki;
7) Buty gumowe – 1 sztuka (para)

 

Wartość całkowita: 6940,00 zł
Kwota dofinansowania: 6870,60 zł
Termin realizacji: 1.06.2019-30.09.2019


Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.