W ramach projektu jednostki z terenu gminy zostały wyposażone w:
1) Defibrylator PHILLIPS z zestawem ratowniczym, zestawem szkoleniowym, elektrodami pediatrycznymi i apteczką – OSP Brzyska;
2) Zestawy ratownicze OSP R1 -  OSP Błażkowa, OSP Dąbrówka, OSP Kłodawa, OSP Lipnica Dolna, OSP Ujazd .

 

Wartość ogółem: 12 080,00 zł

Kwota dofinansowania: 11 920,59 zł 

Termin realizacji: 1.04.2018 r. - 31.05.2018 r.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.