Gajda Andrzej - Sołtys tel. 501 190 170

Rada sołecka:

1.Renata Kwatek

2.Teresa Maresz

3.Edward Rolak

4.Grzegorz Wachel

5.Grzegorz Szałtanowicz

Powierzchnia: 426ha
Ludność: 597
Gęstość zaludnienia:  140 osoby/km2

Lipnica Dolna pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1369 roku, w której zapisano, że król Kazimierz Wielki poleca Andrzejowi ze Święcan założyć wieś Lipnicę Dolną.
Lipnica Dolna graniczy od wschodu z rzeką Wisłoką, od południa z Dąbrówką i Bączalem Górnym, od zachodu z Lipnicą Górną, a od północy z Wróblową.
Wieś została założona na prawie magdeburskim i miała sołtystwo, które nabył w roku 1425 Klemens, zwany Miłowan, od Stanisława, zwanego Stojkiem. Do tego sołtystwa należała karczma, którą w roku 1499 miał wybudować Mikołaj Gunia z Wróblowej. Długosz pisze, że Lipnica należała do parafii w Brzyskach, a była własnością opactwa tynieckiego.
W roku 1581 Lipnica Dolna należała do Krzysztofa Pieniążka. W 1850 roku wieś należała do  Heleny z Żeromskich Kaczorowskiej. Od 1857 roku Lipnica należała do rodziny Rylskich.

Opracowano na podstawie:
G.Mikoś. Brzyska i okolice.
Dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie