STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY W BRZYSKACH

1. Referat Organizacyjno - Administracyjny- „OA”
  p.o. Kierownika- Marek Biernacki
2.Referat Finansowy- „F”
    Kierownik- Janina Wolska (Skarbnik Gminy)
3.Urząd Stanu Cywilnego – „USC”
    Kierownik- Łukasz Czech
4. Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – „R”
    Kierownik – Bogdan Maguda
5. Referat Budownictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej – „B”
    p.o. Kierownika – Smoleń Anna