styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Brzyska,
Dąbrówka,
Lipnica Dolna

8

20

3

17

2

16

30

18

27

11

25

8

22

6

20

3

17

31

14

28

12

26

9

23

7

21

Błażkowa, Kłodawa, Wróblowa, Ujazd,

13

27 

10

24

9

23

9

23

7

21

4

18

2

16

30

13

27

10

24

8

22

2

16

30

14

28

 

Proszę o zapoznanie się z  w/w harmonogramem i wystawianie odpadów w ustalonych terminach, wcześnie rano lub wieczorem w dniu  poprzedzającym wywóz.

Odpady wystawiane  później i po terminie nie zostaną zabrane!

Przypomina się o obowiązku segregacji odpadów oraz przyklejania nalepek z numerem gospodarstwa domowego !

 

 

1).Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odpadów biodegradowalnych oraz odpadów zielonych odbędzie się bezpośrednio z posesji w dniu:

30 marca 2020r.(poniedziałek) - Brzyska, Kłodawa, Wróblowa, Dąbrówka, Lipnica Dolna, Błażkowa, Ujazd

2).Odbiór popiołu z palenisk domowych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Brzyska pok. Nr.6 w godzinach pracy urzędu tel. 13/4460105-do 30.04.2020r.

3).Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Brzyska pok. Nr.6 w godzinach pracy urzędu te.13/4460105 do dnia 31.10.2020r.

 

4).Przeterminowane leki (bez opakowań szklanych i plastikowych) można przekazać do; APTEKA Brzyska 397, 38-212 Brzyska

5).Zużyte baterie można wrzucać do pojemnika znajdującego się w  siedzibie Urzędu Gminy Brzyska.