Zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla 5 jednostek OSP z terenu Gminy Brzyska” ma na celu zakup nowoczesnego sprzętu oraz wyposażenia ratownictwa pozwalającego na szybsze i skuteczniejsze udzielenie pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wykaz planowanego do zakupu sprzętu i wyposażenia, który trafi do 5 jednostek OSP z terenu gminy Brzyska:

OSP BŁAŻKOWA
1. Agregat prądotwórczy (230 V/ moc max. 11,0 kW) (1 szt.);

OSP BRZYSKA
1. Ubranie koszarowe (trzy-częściowe) (12 kompletów);
2. Pompa zanurzeniowa (230 V / 1 faza, moc 1,49 kW) (1 szt.);

OSP DĄBRÓWKA
1. Butla powietrzna kompozytowa 6,8l/300bar (2 szt.);
2. Maska tlenowa (CNBOP 3257/2018) ( 2 szt.);
3. Radiotelefon analogowo-cyfrowy (2 szt.);
4. Zestaw asekuracyjny (2 szt.);
5. Linka strażacka z workiem (2 szt.);
6. Mostek przejazdowy drewniany 52 x 75 x 52 ( 2 szt.);
7. Mostek przejazdowy gumowy 2x75 (2 szt.);
8. Latarka szperacz akumulatorowa LED (2 szt.);
9. Buty gumowe (1 kpl.)
10. Wkładki do butów gumowych (8 kpl.);
11. Kurtyna wodna 52 z regulacją (1 szt.);
12. Bosak strażacki ciężki (1 szt.);
13. Bosak podręczny (1 szt.);
14. Motopompa szlamowa (710 l/min) (1 szt.);
15. Rękawice strażackie (6 kpl.);
16. Lizak policyjny zwykły (1 szt.);
17. Kamizelka do kierowania ruchem (2 szt.);
18. Kamizelka asekuracyjna specjalna(2 szt.);
19. Przełącznik 75/52 PN (1 szt.);
20. Buty strażacki (5 par);
21. Ubranie specjalne (1 kpl.);

OSP KŁODAWA
1. Łódź (6 osobowa, kat. D dla wód śródlądowych) (1 szt.)
2. Przyczepa (podwozie jezdne) DMC 750 kg/ (1 szt.)

OSP UJAZD
1. Motopompa (2400l/min) (1 szt.);
2. Ubranie specjalne (6 kpl.);
3. Buty strażackie (6 kpl.);
4. Zapora przeciwpowodziowa 40x25 mb (2 szt.);
5. Wąż W110 20 mb (2 szt.);
6. Mostek przejazdowy gumowy (2 szt.)

 

Wartość całkowita: 95 200,00 zł
Kwota dofinansowania: 94 248,00 zł
Termin realizacji: XII.2020 r.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.