Urząd Gminy Brzyska informuje, że w dniach 08-09.09.2018r. pododdziały 33 blp będą realizowały szkolenie rotacyjne o charakterze bez ogniowym na terenie gminy Brzyska w rejonie Góry Liwocz.