O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

3 marca 2021 r. o GODZ.1200

W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO w BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in.:

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność prywatną na budowę drogi gminnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brzyska do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Brzyska.
 8. Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie rozpoczęcia szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 w Gminie Brzyska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zaprzestania stosowania szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV2 w Gminie Brzyska.
 12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi.
 13. Wolne wnioski i dyskusje.
 14. Zakończenie obrad.

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                             Stanisław Madejczyk

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Opady marznące: stopień 1, prawdopodobieństwo: 80%
Od: 2021-02-19 12:00
Do: 2021-02-20 08:00
Prognozuje się okresami występowanie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.

Mapa z przebiegiem trasy koncepcji kanalizacji w miejscowości Dąbrówka, Lipnica Dolna wraz z przyłaczem do kanalizacji miejskiej miasta Jasła.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Oblodzenie: stopień 1, prawdopodobieństwo: 80%
Od: 2021-02-17 15:00
Do: 2021-02-17 18:00
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C
Uwagi: Po upływie okresu ważności Ostrzeżenia temperatura będzie utrzymywać się poniżej 0°C

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Silny mróz: stopień 1, prawdopodobieństwo: 75%
Od: 2021-02-15 22:30
Do: 2021-02-16 07:30
Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -20°C do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 20 km/h.

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Brzyska (prawe nagórze) w dniu 08.02.2021r. znaleziono psa. Właściciela psa, bądź osoby które rozpoznały psa na zdjęciu i posiadają informacje dotyczące jego właściciela lub byłyby zainteresowane adopcją psa proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska - Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134262945.

pies_brzyska_09.02.2021.jpg

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

koscistlogo

 

 

 

Kości i stawy to też rolnika sprawy

 

 

 

„Kości i stawy to też rolnika sprawy” –  to hasło kolejnej z licznych kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kontynuowanej  w 2021 roku. Jej celem jest zwrócenie uwagi na przyczyny chorób i urazów układu mięśniowo-szkieletowego, które poza dolegliwościami zwiększają ryzyko wypadku przy pracy rolniczej.

Choroby układu ruchu stanowią poważny problem społeczno-ekonomiczny, a ich powszechne występowanie sprawia, że są zaliczane do chorób społecznych. Bóle mięśni, stawów i kości są wynikiem zaburzeń mięśniowo-szkieletowych obejmujących szeroki zakres problemów zdrowotnych. Najczęściej dotyczą: pleców (odcinek lędźwiowy kręgosłupa), szyi (odcinek szyjny kręgosłupa), ramion oraz kończyn górnych i dolnych. Wynikają zwykle z chronicznego przeciążenia organizmu, a w szczególności kręgosłupa i prowadzą do powstawania mikrourazów oraz przyspieszenia zmian zwyrodnieniowych.

Rolnicy, ze względu na charakter wykonywanej pracy, są szczególnie narażeni na występowanie chorób układu ruchu. Kasa rokrocznie odnotowuje kilka, a czasem kilkanaście typów chorób zawodowych, dotyczących obwodowego układu nerwowego oraz układu ruch, wywołanych sposobem wykonywania pracy. Mimo zwiększonej w ostatnich latach mechanizacji, a nawet automatyzacji prac w tym sektorze produkcji, która umożliwiła wyeliminowanie wielu uciążliwych prac ręcznych, rolnicy wciąż narażeni są na nadmierny wysiłek fizyczny, który prowadzi do zmian chorobowych. Zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania układu ruchu są: ciężka praca fizyczna, pozostawanie przez długi czas w nienaturalnej pozycji (długotrwałe zginanie, skręcanie tułowia, klęczenie, kucanie, itp.), przenoszenie ciężkich przedmiotów i ładunków, wibracje podczas transportu, oddziaływanie maszyn, powtarzalna i monotonna praca, a także zmienne warunki pogodowe (zimno, wilgoć). Przyczynami problemów zdrowotnych kręgosłupa mogą być również nagłe, gwałtowne ruchy wykonywane przez człowieka, szarpnięcie przez zwierzę, a także przewlekły stres, który powoduje napięcie mięśni. Kolejnym powodem
jest niedostosowywanie wykonywanych prac do możliwości i stanu zdrowia rolnika. Stan chorobowy narządów ruchu objawia się między innymi drętwieniem kończyn, ograniczeniem swobody ruchu i różnego rodzaju bólami.

 

Ważne!

Nasilenie dolegliwości bólowych może prowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie, a nawet być przyczyną wypadku przy pracy rolniczej!

Aby zapobiec chorobom układu ruchu, należy:

 • Stosować właściwą technikę podnoszenia i przenoszenia wg zasady: podnoś ładunki oburącz, jak najbliżej ciała, na zgiętych kolanach, z wyprostowanymi plecami (tułowiem), unikając obciążenia jednostronnego;
 • Organizować ergonomiczne stanowisko pracy przez właściwy dobór narzędzi pracy na stanowisku oraz ich rozmieszczenie w sposób łatwo dostępny, co znacznie ułatwi pracę i pozwoli zredukować do minimum konieczność wykonywania czynności takich jak: skręty i zginanie tułowia, zginanie nadgarstków, unoszenie rąk ponad głowę, łokci ponad obręcz barków;
 • Ograniczyć do minimum ręczne prace transportowe, korzystać z narzędzi pomocniczych (wózków, taczek, krążków linowych, transporterów itp.), dzielić ładunki na mniejsze części, korzystać z pomocy drugiej osoby przy przenoszeniu ładunków o większej masie. Przestrzegać norm podnoszenia i przenoszenia ładunków: praca stała – 12 kg kobiety, 20 kg mężczyźni; praca dorywcza: kobiety – 20 kg, mężczyźni – 50 kg;
 • Stosować przerwy w pracy w celu odciążenia mięśni przez odpoczynek lub zmianę rodzaju wykonywanej pracy (praca urozmaicona);
 • Dostosować tempo pracy do swoich możliwości i predyspozycji;
 • Kontrolować stan zdrowia – przynajmniej raz w roku udać się do lekarza pierwszego kontaktu, zadbać o systematyczną aktywność ruchową;
 • Unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, szczególnie z dużymi osobnikami;
 • Zapobiegać urazom układu ruchu – stosować zawsze czyste obuwie, dostosowane do wykonywanej pracy, usztywniające staw skokowy z podeszwą antypoślizgową. Korzystać z bezpiecznych drabin przy pracach na wysokości, stosować zabezpieczenia przed upadkiem (szelki bezpieczeństwa z linką – przy pracach na wysokości powyżej 2m); przy wchodzeniu i schodzeniu z ciągników, maszyn i przyczep korzystać z drabinek, podestów, uchwytów zamontowanych fabrycznie).

 

Pamiętaj!

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Eliminując zagrożenia zyskujemy zdrowie, a przede wszystkim bezpieczne miejsce do pracy i życia.

 

Placówka Terenowa  KRUS w Jaśle

Źródło:  
www.krus.gov.pl

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Wiatr: stopień 1, prawdopodobieństwo: 80%
Od: 2021-02-04 00:00
Do: 2021-02-04 14:00
Przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h z kierunku SW.