GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem: stopień 1, prawdopodobieństwo: 80%
Od: 2021-05-07 14:00
Do: 2021-05-07 20:00
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Brzyska (Lewe Nagórze) w dniu 06.05.2021r. znaleziono psa. Pies zadbany, ma obrożę i jest bardzo spokojny. Właściciela psa, bądź osoby które rozpoznały psa na zdjęciu i posiadają informacje dotyczące jego właściciela lub byłyby zainteresowane adopcją psa proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska - Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134262945.183153976_208841107474560_2410751910773915359_n.jpg

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze: stopień 1, prawdopodobieństwo: 80%
Od: 2021-05-05 16:00
Do: 2021-05-05 23:00
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie niewielki grad.

Dlaczego spis powszechny jest tak ważny? Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich.

Od 1 kwietnia spisz się przez Internet na spis.gov.pl

 

COVER PHOTO Facebook 1702x720 WARIANT 1 B

O B W I E S Z C Z E N I E

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 5 maja 2021 r. o GODZ.1400

W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO w BRZYSKACHodbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in.:

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu podwieszania sieci telekomunikacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność prywatną na mienie komunalne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie petycji w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid - 19 za eksperyment medyczny.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie petycji o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid - 19 na terenie gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie petycji o publikacji informacji dotyczących Covid - 19 na terenie gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
 11. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Brzyska - rok oceny 2020.
 12. Wolne wnioski i dyskusje.
 13. Zakończenie obrad.

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                          Stanisław Madejczyk

Wywieś Flagę-Poczujmy dumę z bycia Polakami!

 W związku z zbliżającym się świętem Flagi Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (02.05.2021 r.) informujemy, że w dniach 28-30.04.2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu będą rozdawane darmowe Flagi. Liczba Flag ograniczona. Zapraszamy!pol pl MFH Flaga Polski 18289 1