GMINA BRZYSKA

DUDA Andrzej Sebastian            3 168     88,00%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz    432      12,00%

Razem  3 600

Frekwencja 69,50%

Liczba kart ważnych 3 626

Liczba uprawnionych 5 217        

Komisja nr 1 Szkoła Podstawowa-świetlica, Błażkowa

Frekwencja 73,29%

DUDA Andrzej Sebastian           408         88,89%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 51           11,11%

Komisja nr 2 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, Błażkowa

Frekwencja 66,72%

DUDA Andrzej Sebastian            372         88,57%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 48           11,43%

Komisja nr 3 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, Brzyska

Frekwencja 71,82%

DUDA Andrzej Sebastian            650         95,03%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 34           4,97%

Komisja nr 4 Szkoła Podstawowa-świetlica, Brzyska

Frekwencja 63,77%

DUDA Andrzej Sebastian            577         84,23%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 108         15,77%

Komisja nr 5 Dom Ludowy, Ujazd

Frekwencja 72,55%

DUDA Andrzej Sebastian            248         84,93%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 44           15,07%

Komisja nr 6 Dom Ludowy, Wróblowa

Frekwencja 71,71%

DUDA Andrzej Sebastian            324         89,26%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 39           10,74%

Komisja nr 7 Dom Ludowy, Dąbrówka

Frekwencja 70,53%

DUDA Andrzej Sebastian            589         84,51%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 108         15,49%

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: Silny deszcz z burzami

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. od godz. 14:00 dnia 11.07.2020 do godz. 14:00 dnia 12.07.2020

Obszar: podkarpackie (wszystkie powiaty)

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym,

prognozowana wysokość opadów miejscami 30 mm, lokalnie możliwy grad. Od godzin

wieczornych burze przechodzić będą w opady jednostajne okresami o natężeniu umiarkowanym

i silnym. Łączna wysokość opadów - miejscami od 50 mm do 70 mm, lokalnie do 80 mm.

W trakcie burz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia

Data i godzina wydania: 11.07.2020 - godz. 07:56

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 14:00 dnia 11.07.2020 do godz. 21:00 dnia 12.07.2020

Obszar: zlewnie: Wisłoki, Sanu, Wisłoka, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnia Dniestru w granicach państwa (podkarpackie)

Przebieg: Prognozowane intensywne opady deszczu, początkowo także burzowe, spowodują wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie

Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Błażkowa (Sorys) w dniu 09.07.2020r. znaleziono szczeniaki (3 pieski). Właściciela psów, bądź osoby które rozpoznały pieski na zdjęciu i posiadają informacje dotyczące jego właściciela lub byłyby zainteresowane adopcją piesków proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska - Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134262945. (SZCZENIAKI ZNALAZŁY JUŻ NOWEGO WŁAŚCICIELA)

 

1a.jpg

ALERT RCB: ULEWNY DESZCZ I BURZE
Uwaga! Dziś (06.07), w nocy i jutro rano prognozowany ulewny deszcz i burze. Możliwe wezbrania rzek. Przygotuj się na podtopienia. Stosuj się do poleceń służb.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem: stopień 2, prawdopodobieństwo: 90%
Od: 2020-07-06 15:00
Do: 2020-07-07 12:00
Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 80 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h. Burze będą występować głównie popołudniu i w pierwszej połowie nocy. W trakcie burz możliwy grad.

 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle zaprasza do współpracy !

PUP w Jaśle wznowił przyjmowanie wniosków na realizację usług
i instrumentów rynku pracy.

PUP w Jaśle informuje o możliwości skorzystania przez osoby bezrobotne, pracodawców
i przedsiębiorców z następujących form wsparcia:

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - do 20 tys. zł,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - do 20 tys. zł,
 • staż (do 5 m-cy) - stypendium stażowe w kwocie 1057,60 zł m-cznie,
 • bon na zasiedlenie - do 7 tys. zł,
 • bon zatrudnieniowy (12 m-cy) - kwota 861,40 zł m-cznie,
 • bon stażowy (6 m-cy) - stypendium stażowe w kwocie 1057,60 zł m-cznie,
 • prace interwencyjne (do 6 m-cy) - kwota dofinansowania ok. 1015,38 zł,
 • roboty publiczne (do 6 m-cy) - kwota dofinansowania ok. 1886,88 zł,
 • dofinansowanie wynagrodzenia osób pow. 50 roku życia (do 24 m-cy) - w kwocie 1300 zł,
 • dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych - do 8 tys. zł,
 • szkolenia indywidualne pod zapotrzebowanie pracodawcy - do 5 tys. zł + stypendium
  szkoleniowe w kwocie 1057,60 zł,
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - sfinansowanie szkoleń, studiów podyplomowych, egzaminów dla pracodawcy lub/i jego pracowników - do 15,9 tys. zł,
 • pośrednictwo pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle informuje również, że w dalszym ciągu realizuje instrumenty rządowej Tarczy Antykryzysowej tj. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł
(z możliwością umorzenia), dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego a także dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty i składania wniosków w ramach ww. usług
i instrumentów rynku pracy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej
PUP w Jaśle jaslo.praca.gov.pl lub uzyskać pod nr telefonów:

1.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

         13 4435432

2.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

   13 4463492 wew.72

3.

Staż, bon stażowy

           13 4435446

4.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, szkolenie indywidualne,
bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy,
dofinansowanie studiów podyplomowych

           13 4435433

5.

Prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie wynagrodzenia osób pow. 50 roku życia

         13 4435439

6.

Pośrednictwo pracy

13 4435435, 13 4435437,
13 4435438, 13 4435440

7.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

13 4435432, 13 4435464,
     13 4463492 wew.72

8.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego

13 4435446, 13 4435433,
13 4435439, 13 4435461

9.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych

13 4435435, 13 4435437,
13 4435438, 13 4435436

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Brzyska (Nadole) w dniu 29.06.2020r. znaleziono małe kotki razem z matką. Właściciela kotów, bądź osoby które rozpoznały koty na zdjęciach i posiadają informacje dotyczące ich właściciela lub byłyby zainteresowane adopcją kotów proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska - Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134262945.

11.jpg