O B W I E S Z C Z E N I E 

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 listopada 2020 r. o godz.1300 w budynku Domu Ludowego w Brzyskach odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in.:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska ,,Błażkowa II”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność prywatną na budowę dróg gminnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości i porządku wraz z zimowym utrzymaniem chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1835 R Kołaczyce Brzyska - Brzyska przez wieś strona lewa
  i Nr 1313 R Jasło - Błażkowa - Jodłowa strona prawa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Brzyska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku
  od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Brzyska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2021 r.
  Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020
  na terenie Gminy Brzyska.
 12. Wolne wnioski i dyskusje.
 13. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Madejczyk

Koncepcja kanalizacji Wróblowa - przebieg trasy

Załączniki:
Pobierz plik (Mapa 1.pdf)Mapa 1.pdf[ ]
Pobierz plik (Mapa 2.pdf)Mapa 2.pdf[ ]
Pobierz plik (Mapa 3.pdf)Mapa 3.pdf[ ]

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Brzyska LIWOCZANKA otrzymało dotację z Narodowego Centrum Kultury z programu EtnoPOLSKA 2020 na realizację projektu pn. "LIWOCZANIE" - na galowo! 

W związku z pandemią i obostrzeniami panującymi na terenie naszego kraju, obchody święta 11 Listopada nie mogą się odbyć.
Zachęcamy jednak do wywieszenia biało czerwonej flagi na znak pamięci.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT JASIELSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.
Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również edukację prawną.
 
W załaczeniu  e- poradniki:
 • Podstawowe aspekty prawa własności 
 • Długi, zobowiązania finansowe, upadłość 
 • Jak sobie radzić z pismami urzędowymi 
 

Oswiadczenie w sprawie dostepności


Deklaracja dostępności


Urząd Gminy w Brzyskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.brzyska.pl
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

• Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne.
• Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nietypowo przygotowanych dokumentów lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie +48 13 44 601 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.