alt

Przypominamy Uczestnikom projektu, że mogą starać się o zwrot kosztów dojazdu na Poradnictwo psychospołeczne. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie zwrotu kosztów dojazdu dostępnym na stronie internetowej projektu w Biurze projektu - Ujazd 26 lub pod numerem telefonu 13 49 242 30.

*** * ***

Dodatkowa rekrutacja do udziału w projekcie

prowadzona będzie w nieprzekraczalnym terminie

do 08.07.2013r. w godzinach pracy Biura projektu

tj. od godz. 9.00 do 15.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.