Dni Liwocza jest to największa i najstarsza impreza kulturalna organizowana na terenie gminy Brzyska początki tej imprezy sięgają lat sześćdziesiątych. Od czterech lat impreza ta przeżywa swój renesans Jest teraz imprezą dwudniową na którą są zapraszani również przedstawiciele gmin ościennych. Odbywa się cyklicznie drugiej połowie lipca. Podczas tej imprezy prezentowany jest dorobek kulturalny sołectw gminy Brzyska oraz gmin sąsiednich. Głównymi atrakcjami są występy zespołów muzycznych (w 2011 występował zespół Chłopacy), zespołów ludowych, historycznych grup rekonstrukcyjnych. Dniom Liwocza towarzyszą liczne warsztaty rękodzielnictwa ludowego, pokazy jeździeckie, zawody i turnieje.

Ogólnopolski Spływ Kajakowy od kilku lat w swój start ma na terenie  gminy Brzyska, trasa spływu została wydłużona i rozpoczyna się w Kłodawie. Tam też odbywa się przyjmowanie i weryfikacja uczestników. Meta spływu tradycyjnie znajduje się w Kozłowie gm. Dębicą.
W pierwszym dniu uczestnicy spływu pokonują trasę z Kłodawy do Strzegocic gdzie na uczestników spływu czeka piknik szantowy, podczas którego rozgrywane są  liczne gry i zabawy sprawnościowe. W drugim dniu kajakarze mają do pokonania II etap spływu z Pilzna do Kozłowa. Meta tradycyjnie znajduje  się w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Jałowce”. W tym miejscu co roku, odbywają się zawody w pływaniu na byle czym oraz wyścigi kajakowe.
W imprezie tej rok rocznie bierze udział od 100 do 200 kajakarzy. Ogromne przedsięwzięcie jakim stał się Ogólnopolski Spływ Kajakowy przyciąga wielu ludzi z kraju i z zagranicy. Tradycją staje się udział gości z Węgier, Słowacji, Ukrainy, a nawet z USA. Malownicze dorzecze Wisłoki, czyste powietrze, różnorodność rzeźby terenu, wszystko to zachęca miłośników tego sportu do uczestnictwa w kajakowym szaleństwie. Na przełomie lat wiele w spływach się zmieniało, jednak niezmienna została główna idea- dobra zabawa.
Z roku na rok liczba uczestników wzrasta. Niektórzy biorą w niej udział nieprzerwanie od kilku lat, wciągając w to swoje rodziny i przyjaciół.  W 2011 roku odbył się Jubileuszowa  X edycja Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego WISŁOKA 2011. Organizatorami spływu  są: Burmistrz Brzostku, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz Miasta Dębica, Wójt Gminy Jodłowa, Burmistrz Pilzna, Wójt Gminy Żyraków, Starosta Powiatu Dębickiego, Wójt Gminy Brzyska, Wójt Gminy Czarna oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

Święto Chleba od 2008 roku w miesiącu  wrześniu na terenie gminy organizowana jest impreza kulturalna, która wzorowana jest na „Dożynkach”.  Po uroczystej Mszy Świętej, na  którą  przedstawiciele poszczególnych sołectw przywożą swoje plony do poświęcenia, następuje przejazd tych delegacji zaprzęgami konnymi przez niemalże całą gminę, któremu towarzyszy ludowa  muzyka i śpiew.

Sobótki Kłodawskie jest to najmłodsza impreza kulturalna, którą dwa lata temu zapoczątkowało Stowarzyszenie Kobiet Gminy Brzyska Liwoczanka. Punktem kulminacyjnym imprezy jest przy rzucanie wianków w nurt wody Wisłoki przy   świetle lampionów. Celem głównym tej imprezy jest jednak promowanie regionalnych potraw kulinarnych oraz kultywowanie tradycji kulturowych charakterystycznych dla regionu Gminy Brzyska. Impreza od dwóch lat przyciąga kilkaset osób, które mogą nie tylko zapoznać się z ludowymi zwyczajami, ale również mogą dokonać degustacji ludowych potraw kulinarnych.

Surrexit Chryistus Alleluja co dwa lata na terenie gminy odbywa się cykliczny przegląd pieśni Wielkanocnych, w którym udział biorą nie tylko chóry z kraju ale również chóry ze Słowacji w 2012 roku przegląd odbył się w dniu 6 maja w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na górze Liwocz i wzięło w nim udział dziesięć chórów.