Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych z organizacjami pozarządowymi; nabór na członków Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert zgłoszonych do konkursu,

 

Ogłoszenie wyników  otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2021r.

Załączniki:
Pobierz plik (SUG Brzyska21030415040.pdf)wyniki[ ]

Ogłoszenie otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2021r.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C454e21020212160.pdf)SKMBT_C454e21020212160.pdf[ ]

Konsultacje w sprawie

Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załączniki:
Pobierz plik (Konsultacje.pdf)Konsultacje.pdf[ ]

Otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2020r.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 8.2020 sport.pdf)Zarządzenie 8.2020 sport.pdf[ ]