Od dnia 1 sierpnia można wybierać wnioski o przyznanie  stypendium szkolnego dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Najważniejszym kryterium jest dochód, którego wysokość nie może przekroczyć 351 zł na członka rodziny (dochody netto za sierpień 2011).
Uzupełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów będzie można składać od 1-15 września 2011r. w Urzędzie Gminy w Brzyskach (pokój nr 5).
Wnioski złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Stypendium ma formę pomocy rzeczowej przeznaczonej na zakup podręczników, biletów miesięcznych na dojazd do szkół, pomocy i przyborów szkolnych.
W załączeniu wzór wniosku wraz z objaśnieniami.