Sołtys zawiadamia mieszkańców wsi Ujazd,                                                               
że od dnia 11.02.2019r do 14.02.2019r w Domu Ludowym w Ujeździe   od godz. 1500 do godz. 1700 wydawane będą worki na śmieci i numery gospodarstwa do naklejania na worki, bez których śmieci nie będą zabierane z posesji. Przy okazji doręczane będą nakazy płatnicze podatku rolnego i od nieruchomości oraz Spółka Wodna. Proszę o zgłaszanie się w miarę możliwości według  podanego harmonogramu:                                                                                                       

1.poniedziałek..  11.02.2019r……Machowa

2.wtorek ………..  12.02.2019r……Strebikowa i Ujazd Góry

3.środa …………..  13.02.2019r…….Ujazd od strony Wróblowej

4.czwartek ……… 14.02.2019r…….Ujazd od strony Brzysk