KOMUNIKAT W SPRAWIE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY ALKOHOLU

 

Urząd Gminy Brzyska informuje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Brzyska w sprawie sprzedaży alkoholu. 

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Gminy Brzyska, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Gminy Brzyska będzie mogła podjąć również uchwałę w sprawie ograniczeniaw godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu można składać w siedzibie Urzędu Gminy Brzyska, Brzyska 1, 38-212 Brzyska pok. 1 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 maja 2018r.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem stopień 1
od 2018-04-23 16:00:00 do 2018-04-24 03:00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

 

Sołtys wsi Ujazd, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, z udziałem Wójta i przewodniczącego Rady Gminy Brzyska, które odbędzie się w dniu 27, 04, 2018r.(tj. piątek) o godzinie 1900 w Domu Ludowym w Ujeździe. Tematem zebrania będzie sprawozdanie z działalności sołtysa Rady Sołeckiej  oraz sprawy gospodarcze wsi.

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Brzyska - Biadoszyce w dniu 09.04.2018r. znaleziono psa. Właściciela psa, bądź osoby które rozpoznały psa na zdjęciu i posiadają informacje dotyczące jego właściciela, lub byłyby zainteresowane adopcją psa proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska, Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134262945

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Brzyska - Młyny w dniu 06.04.2018r. znaleziono psa. Właściciela psa, bądź osoby które rozpoznały psa na zdjęciu i posiadają informacje dotyczące jego właściciela, lub byłyby zainteresowane adopcją psa proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska, Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134262945

Życzenia Wielkanocne dla Mieszkańców Gminy Brzyska na ręce
Wójta Gminy Rafała Papciaka złożyli :

 

 1. Alicja Zając - Senator RP
 2. Elżbieta Łukacijewska - Poseł do PE
 3. Joanna Frydrych - Poseł na Sejm RP
 4. Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP
 5. Piotr Babinetz - Poseł na Sejm RP
 6. Stanisław Piotrowicz - Poseł na Sejm RP
 7. Krystyna Wróblewska - Poseł na Sejm RP
 8. Joanna Bril - Rada Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 9. Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
 10. Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
 11. Jerzy Cypryś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 12. Bogdan Romaniuk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarp.
 13. Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
 14. Iwan Łoziński - Przewodniczący Rady Miasta Rudki
 15. Piotr Pilch - Wicewojewoda Podkarpacki
 16. Adam Pawluś - Starosta Jasielski
 17. Tadeusz Gorgosz - Wicestarosta Powiatu Jasielskiego
 18. Robert Snoch - Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle
 19. Andrzej Stachurski - Etatowy Członek Zarządu Rady Powiatu w Jaśle
 20. Ewa Gołębiowska - Burmistrz Pilzna
 21. Ryszard Pabian - Burmistrz Miasta Jasła
 22. Małgorzata Salacha - Burmistrz Miasta Kołaczyce
 23. Stanisław Pankiewicz -Wójt Gminy Jasło
 24. Robert Mucha - Wójt Gminy Jodłowa
 25. Zenon Szura - Wójt Gminy Skołyszyn
 26. Jan Czubik - Wójt Gminy Tarnowiec
 27. Zbigniew Staniszewski - Wójt Gminy Dębowiec
 28. Mariusz Pykosz - Wójt Gminy Osiek Jasielski
 29. Grzegorz Bara - Wójt Gminy Nowy Żmigród
 30. Marek Rączka - Wójt Gminy Żyraków
 31. Arkadiusz Mikołajczyk - Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
 32. Janusz Fic - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie
 33. Ryszard Grzywacz - Prezes Spółdzielni Usług Wodno - Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej Handlu i Usług Rolwod - Skołyszyn
 34. Andrzej Zyguła - Prezes Klubu Sportowego „Wisłoka” Błażkowa
 35. Katarzyna Kaszowicz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
 36. Dorota Woźnica- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle
 37. Ewa Piekarska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach
 38. Danuta Gąsior - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszolnego w Błażkowej
 39. Urszula Chochół - Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej
 40. Mieczysława Kotlinowska - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Brzyskach
 41. Izabela Pyra - Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
 42. Wojciech Wdowik - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 43. Ryszard Wisz - Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Rzeszowie
 44. Dariusz Lewandowski - Socha - Dyrektor Miejskiego Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim
 45. Teresa Pamuła - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie
 46. Dariusz Garbacik - Dyrektor PGE Dystrybucja A Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Krosno
 47. Michał Burbelka - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 48. Wiesław Marcisz - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzyskach
 49. Tadeusz Maculak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Brzyskach
 50. Wojciech Janiga - Dyrektor Zesołu Szkolno-Przedszkolnego w Wróblowej
 51. Jacek Krzyżak - Komendant Powiatowy Policji w Jaśle
 52. Marek Górniak - Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle
 53. Andrzej Nykiel - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle
 54. Ewa Różycka - Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle
 55. Nina Fuk - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Jaśle
 56. Grzegorz Gogola - Kierownik Biura Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Jaśle
 57. Piotr Pacana - Kierownik Posterunku Policji w Kołaczycach
 58. Andrzej Czernecki - Przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
 59. Andrzej Turski - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Staltur” w Stróżach
 60. Roman Maciejowski - Agent Ubezpieczeniowy w Pilźnie
 61. Mieczysław Tołpa - przedstawiciel Poczty Polskiej Rejon Sieci w Rzeszowie
 62. Artur Paczkowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce
 63. Dariusz Forystek - Kierownik Wydziału Zamiejscowego w Jaśle Akademii Humanistyczno - Ekonomicznego w Jaśle
 64. Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 65. Firma KOREK SOUND Technika Estradowa w Jaśle
 66. Firma KADIMEX- Mirosław Łakomy
 67. Joanna Gałuszka - Firma Załadunek-Usługi-Handel w Jaworzu Dolnym
 68. Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
 69. Firma MOJE BAMBINO