Kalendarz samorządowy

Ostatnie wiadomości

Ostrzeżenie

22-03-2018 Aktualności

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:SILNY MRÓZ stopień 1od 2018-03-22 21:00:00 do 2018-03-23 07:00:00Miejscami prognozuje się temperaturę minimalną od -18...

Obwieszczenie

22-03-2018 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E   UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28 marca 2018r O GODZ.1200 W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH o...

Ogłoszenie

21-03-2018 Aktualności

Potrzebna pomoc pogorzelcom z Dąbrówki!               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomo...

Ogłoszenie

19-03-2018 Aktualności

Ogłoszenie w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Brzyska...

Informacja

16-03-2018 Aktualności

Informacja w sprawie przyznania płatności bezpośrednich na 2018 rok.

Ostrzeżenie

16-03-2018 Aktualności

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:Opady śniegu stopień 1od 2018-03-16 20:00:00 do 2018-03-17 06:00:00Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami ...

Ostrzezenie

16-03-2018 Aktualności

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:Oblodzenie stopień 1od 2018-03-16 21:00:00 do 2018-03-17 05:00:00W nocy spadek temperatury poniżej 0°C spowoduje zamar...

Informacja

15-03-2018 Aktualności

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach informuje, iż w dniach od 19 do 21 marca 2018r. w godz...

Zawiadomienie

08-03-2018 Aktualności

Zawiadamiam mieszkańców wsi Ujazd, że podatek rolny i od nieruchomości, opłata za wywóz śmieci oraz Spółka Wodna pobierane będą w Domu Ludowym w Ujeźd...

Stypendium szkolne

02-03-2018 Aktualności

Osoby, które otrzymały decyzję o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Brzyska  ( pokó...

Ogłoszenie wyników konkursu

26-02-2018 Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwo...

Rozpoznanie cenowe

23-02-2018 Aktualności

W związku z prowadzonym rozpoznaniem cenowym o wartości nie nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Wójt Gminy Brzyska zwraca się z prośbą o prze...

Konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

23-02-2018 Aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Brzyska  zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Podczas dyżuru w urz...

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stano…

21-02-2018 Aktualności

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzyskach.

Strategie, programy, plany

Zamówienia publiczne

BIP Jednostek Organizacyjnych

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Brzyskach

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Błażkowej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej

Zespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej

Publiczne Gimnazjum w Brzyskach

Centrum Usług Wspólnych gminy Brzyska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzyskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach