Kalendarz samorządowy

Ostatnie wiadomości

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności go…

23-02-2017 Aktualności

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Prem...

Imformacja

23-02-2017 Aktualności

Wójt Gminy Brzyska informuje, iż miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych nie ule...

Obwieszczenie

21-02-2017 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Informuję, że w dniu 28 luty 2017r o godz.1200 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach odbędzie s...

Informacja

14-02-2017 Aktualności

INFORMACJA Wójt Gminy Brzyska przypomina że, do końca lutego tj. do 28.02.2017r. należy zgłaszać posiadanie popiołu pochodzącego z piec&oacu...

Informacja

10-02-2017 Aktualności

Wójt Gminy Brzyska informuje o kolejnym naborze wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pomoc...

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs…

07-02-2017 Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 13/2017WÓJTA GMINY BRZYSKAz dnia 07-02-2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem je...

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

07-02-2017 Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne G...

Informacja

07-02-2017 Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomaga producentom rolnym prowadzącym w 2016r. gospodarstwo, w którym jest utrzymywany dr&oac...

Strategie, programy, plany

Zamówienia publiczne

BIP Jednostek Organizacyjnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzyskach

Publiczne Gimnazjum w Brzyskach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Błażkowej

Publiczne Gimnazjum w Błażkowej

Zespół Szkół w Wróblowej

Zespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej

Centrum Usług Wspólnych gminy Brzyska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzyskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach